Adwokat Wrocław


Jeżeli ktoś ma problem prawny, musi „założyć” sprawę w sądzie czy nie wie jak sporządzić umowę najczęściej poszukuje w internecie adwokat Wrocław.

Osoby takie nie wiedzą jednak, że taki sam zakres ochrony i pomocy prawnej udzieli im radca prawny. Dlaczego? Bowiem systematycznie dokonują się zmiany zrównujące uprawnienia tych korporacji prawniczych.

W przeszłości wiele głosów wskazywało, iż nadejdzie taki czas kiedy radcowie prawni i adwokatura połączą się w jedną korporację. Czas jednak pokazał, że prawdopodobnie nadal będą funkcjonować oba te zawody z odrębną strukturą organizacyjną, pomimo praktycznie takich samych uprawnień, co do zakresu spraw które mogą być prowadzone przez oba te zawody.

Adwokatura podkreśla niezależność adwokata, wynikająca z faktu iż adwokaci nie mogą wykonywać zawodu na podstawie umowy o pracę. Z kolei radcowie prawni podkreślają, iż wielu z członków korporacji radcowskiej nie wykonuje swojego zawodu w ramach umowy o pracę, a więc nie może to być powodem braku połączenia tych korporacji.

W ostatnim czasie radcowie prawni wykazują coraz większą aktywność i widoczni są w mediach. Niewątpliwie skutkuje to większą rozpoznawalnością radcy prawnego wśród społeczeństwa oraz uświadamia społeczeństwo o konieczności korzystania z usług prawniczych.