Alimenty Wrocław


Alimenty Wrocław

Prawnik od alimentów Wrocław, to adwokat od alimentów lub radca prawny, który ma duże doświadczenie w sprawach rodzinnych. Oznacza to, że wie jak prowadzić sprawy o alimenty dla dziecka.

Taki prawnik potrafi rzetelnie ocenić sprawę rodzinną i udzieli informacji, w zakresie czy można wystąpić do sądu o alimenty dla dziecka. Co więcej prawnik od alimentów wyceni wartość alimentów i wskaże o jakie alimenty można walczyć dla dziecka.

Następnie pouczy jakie dokumenty należy zgromadzić, aby udowodnić wysokość żądanych alimentów dla dziecka. Takie dowody to m.in. wszelkie rachunki związane z utrzymaniem dziecka np:

  • rachunki na przedszkole i szkołę
  • rachunki za wyżywienie i ubiór dziecka
  • rachunki za basen i inne zajęcia dodatkowe dziecka
  • rachunki za kolonię dziecka

Następnie prawnik od alimentów wie jak napisać dobry wniosek o alimenty. Częścią pozwu o alimnety jest wniosek o zabezpieczenie alimentów. Zabezpieczenie alimentów pozwoli otrzymać alimenty dla dziecka już w kilka tygodni od złożenia pozwu o alimenty.

Adwokat od alimentów z Wrocławia, tak jak i radca prawny od alimentów pomoże także wyegzekwować alimenty dla dziecka, także poprzez egzekucję komorniczą alimentów.

co jeżeli matka uważa, że alimenty dla dziecka są za niskie?

Dobry prawnik od alimentów poprowadzi sprawę o podwyższenie alimentów dla dziecka, wcześniej oceniając o ile można zwiększyć alimenty dla dziecka.

a jeżeli ojciec uważa, że alimenty dla dziecka są za wysokie

Wówczas adwokat alimenty Wrocław przygotuje i poprowadzi sprawę o obniżenie alimentów udowadniając, że możliwości zarobkowe ojca uległy obniżeniu lub potrzeby dziecka nie są tak wysokie.