Dlaczego radca prawny może skutecznie walczyć z UFG?


W praktyce zawodowej radca prawny często spotyka się z krzywdzącą postawą różnych organów, w tym organów ubezpieczeniowych.

Wielokrotnie spotkaliśmy się z pismami wystosowywanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który odmawiał wypłaty odszkodowania powołując się na przedawnienie roszczenia o odszkodowania, pomimo tego iż bezprzecznie czyn wywołujący szkodę należy kwalifikować jako przestępstwo, co wiąże się z wydłużonym, bo 20-letnim okresem przedawnienia.

Co więcej, Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 50/13 jednoznacznie wskazał, że taka postawa UFG jest bezprawna. UFG wydaje jednak decyzje odmowne powołując się na 3-letni okres przedawnienia w przypadkach, gdy nie było w sprawie wyroku skazującego karnego za przestępstwo ze względu na umorzenie postępowania przygotowawczego ze względu na nieustalenie sprawcy wypadku lub ze względu na śmierć sprawcy wypadku.

W takich sytuacjach pomoc radcy prawnego, który specjalizuje się w sprawach o odszkodowanie za wypadki umożliwi wykazanie nieprawidłowego stanowiska UFG oraz finalnie pozwali uzyskać wyrok zasądzający odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.