Jak wziąć ślub z obcokrajowcem


Wzięcie ślubu z obcokrajowcem może być wspaniałym, ale prawnie skomplikowanym doświadczeniem. Przed zawarciem ślubu w cudzoziemcem należy dopilnować, aby zostały wszelkie niezbędne formalności.

Należy sprawdzić, jakie są wymagane dokumenty oraz procedury prawne konieczne do przeprowadzenia ceremonii ślubnej przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

ślub z cudzoziemcem prawnik

Przed ślubem po zgodę do sądu

Jeżeli Twój narzeczony, czy narzeczona nie jest obywatelem Unii Europejskiej, to musi on uzyskać ze swojego kraju macierzystego zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

Dokument ten musi wskazywać, że obcokrajowiec może zawrzeć ślub zgodnie z właściwym prawem. Okoliczność wynika ta wprost z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Następnie dokument ten musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Niektóre kraje takiego dokumentu nie wydają. Co wtedy? Jak wówczas cudzoziemiec ma poślubić Polaka, czy Polkę?

W takiej sytuacji należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu.

Ślub z cudzoziemcem? Najpierw po poradę do prawnika!

Zawarcie związku małżeńskiego, wiąże się także z wieloma konsekwencjami prawnymi.

Chociażby jaki ustrój małżeński należy wybrać: wspólność małżeńską, czy rozdzielność majątkową?

Jeżeli więc planujesz zawarcie ślubu z obcokrajowcem warto skorzystać z porady prawnika, który specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz w sprawach cudzoziemców.

Prawnik wskaże, jakie dokumenty należy zgromadzić. Jeżeli niezbędne będzie wystąpienie do sądu rodzinnego z wnioskiem o zwolnienie go od złożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego.

Sprawny prawnik od ślubu z obcokrajowcem ułatwi otrzymanie takiego dokumentu w przeciągu kilku tygodni, już podczas pierwszego posiedzenia sądu.  W sądzie wymagana będzie obecność obu narzeczonych.

Wasz prawnik do spraw cudzoziemców również będzie obecny w sądzie, więc na pewno unikniecie niepotrzebnego stresu związanego ze stawiennictwem w sądzie.

Mam zgodę sądu na małżeństwo z obcokrajowcem. Co dalej?

Prawnik otrzyma z sądu postanowienie opatrzone klauzulą prawomocności. Po odebraniu tego dokumentu możecie udać się do kierownika właściwego USC i uzgodnić termin ślubu!

Wniosek nasuwa się wprost: aby uniknąć problemów związanych z planowanym małżeństwem z obcokrajowcem, warto skonsultować się z prawnikiem w celu ustalenia najlepszej strategii postępowania.

To prawnik pomoże Wam w sposób szybki uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty i zgodę sądu na ślub.

Małżeństwo z obcokrajowcem – prawnik z Wrocławia

Prawnik z Wrocławia – Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal, specjalizuje się właśnie w takich sprawach. Uzyskaliśmy już wiele zgód sądowych na ślub z obcokrajowcem. Ostatecznie, jeśli macie  zaplanowany ślub z obcokrajowcem – istotne jest, aby najszybciej i jak najpiękniej celebrować ten moment: sprawić, aby Wasz ślub był niezapomniany i wydarzenie było pełne szczęścia! Gratulacje!

Masz dalsze pytania i wątpliwości, jakie dokumenty są potrzebne do ślubu z obcokrajowcem? Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami we wpisie: Zgoda sądu na ślub z obcokrajowcem.