Pozew przeciwko bankowi o kredyt frankowy


Pozew przeciwko bankowi o kredyt frankowy ?

Zawarłeś z bankiem umowę o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich i czujesz się oszukany? Pomimo wielu spłaconych rat, Twój kredyt CHF w przeliczeniu na złotówki jest większy niż kwota w złotówkach, na którą wziąłeś kredyt?

Frankowiczu! Po pierwsze zapoznaj się dokładnie ze swoją umowę kredytową i zawartymi aneksami. Zwróć uwagę, czy:

  • kredyt był udzielony we frankach, czy w złotówkach a następnie przeliczony na franki szwajcarskie
  • według jakiego kursu był przeliczany kurs złotówki, czy była to własna tabela banku?
  • w jaki sposób był określany tzw. spread oraz czy bank mógł w sposób dowolny kształtować wartość spread’u
  • w jaki sposób zostało określone oprocentowanie kredytu

Jeżeli, w którymkolwiek przypadku zachodzi podejrzenie, że bank w sposób całkowicie dowolny kształtować powyższe wskaźniki, to:

możesz walczyć o unieważnienie umowy kredytu walutowego lub o zwrot nadpłaconego spreadu i odsetek

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy bez pomocy prawnika jest w stanie wygrać z bankiem. Ponieważ orzecznictwo sądów jest niejednolite, różne w różnych sądach, a poglądy sądów dopiero się kształtują polecamy skorzystać z pomocy prawnika.

Jaka Kancelaria w sprawie o frankowy

Skorzystaj z prawnika, który ma już doświadczenie w batalii z bankami o kredyt CHF i może pochwalić się wygraną sprawą o kredyt frankowy i wie jak wygrać z bankiem sprawę o kredyt frankowy. Taki prawnik od kredytu frankowego sporządzi pozew przeciwko bankowi poparty argumentami, które pozwolą wygrać z bankiem.