Prawnik od spraw ZUS Wrocław


Prawnik od spraw ZUS Wrocław – wąska specjalizacja radcy prawnego

Prawnik od spraw ZUS, to prawnik który specjalizuje się w prawie ubezpieczeń społecznych i prowadzi sprawy przeciwko ZUS. Wśród takich prawników najbardziej doświadczony jest radca prawny od spraw ZUS.

Odwołanie od decyzji ZUS Wrocław

Ubezpieczony składa do ZUS wniosek o przyznanie mu renty z tytuły niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie, w którym uznaje że ubezpieczony nie jest niezdolny do pracy. Ubezpieczony winien złożyć do ZUS sprzeciw od tego orzeczenia. Jeżeli jednak sprzeciw nie zostanie uwzględniony przez ZUS, to organ ZUS wyda decyzje odmową, w której uzna że ubezpieczony nie jest niezdolny do pracy.

W takiej sytuacji ubezpieczony może złożyć odwołanie od decyzji ZUS.

https://www.radcaprawny.info/uslugi-prawne/prawo-pracy-i-ubezpieczen/

Prawnik od odwołania od decyzji ZUS we Wrocławiu

W przypadku uzyskania decyzji odmownej ZUS (w takiej czy podobnej sprawie), ubezpieczony powinien pilnie zgłosić się na poradę prawną w sprawie ZUS. Pamiętać należy, że na odwołanie jest bardzo krótki termin – tylko 30 dni.

Odwołanie od decyzji ZUS do Sądu za pośrednictwem ZUS

Radca prawny od spraw ZUS może reprezentować ubezpieczonego w Sądzie Pracy. Prawnik sporządzi odwołanie, a następnie złoży je w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem ZUS. Organ przekaże odwołanie wraz z aktami ubezpieczonego do ZUS.

Ile trwa sprawa przeciw ZUS

Sprawa przeciwko ZUS może trwać 1 rok, a czasem 3 lata. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Dodatkowo w sprawie może zaistnieć konieczność zasięgnięcia opinii biegłego. Tak jest zawsze w sprawach rentowych.

Kancelaria od spraw ZUS Wrocław

Masz problem z ZUS? Uzyskałeś odmowną decyzję z ZUS. Zgłoś się na konsultację u prawnika od spraw ZUS – Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Stal Wrocław. Wygrane sprawy z ZUS są najlepszą rekomendacją i opinią na temat tej Kancelarii.